За допомогою Resusci Anne Simulator студенти 4-6 курсів віпрацьовують сценарії симульованих клінічних ситуацій, що стосуються менеджменту критичного пацієнта і мають можливість навчатись працювати з мануальним дефібрилятором, виконуючи дефібриляцію, кардіоверсію, кардіостимуляіію. На манекені навчаються забезпечувати прохідність верхніх дихальних шляхів, аускультувати легені, диференціюючи дихальні шуми, вислуховувати нормальні та патолонічні серцеві тони, визначати периферичний пульс та вимірювати АТ, забезпечувати судинний доступ.

За допомогою Little Baby QCPR студенти відпрацьовують алгоритм базових реанімаційних заходів у немовлят. Манекен дає можливість контролювати глибину та частоту проведення компресій, а також ефективність вентиляцій.

Використовуючи тренажер руки для внутрішньовенного доступу у дітей студенти мають можливість відпрацювати цю навичку в умовах, максимально наближених до реальних.

Програма Body Interact дає можливість працювати з віртуальним пацієнтом в різних клінічних ситуаціях : травма, кардіологія, токсикологія, педіатрія, акушерство та гінекологія, інфекційні хвороби.